Pressemeddelelse

Apostolsk besøg i landet af ild og is

Ældste Gary E. Stevenson på historisk besøg i Island, Skotland og England

Ældste Gary E. Stevenson fra De Tolv Apostles Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige begyndte et europæisk besøg i Reykjavik i Island, før han rejste videre til Edinburgh i Skotland og Northampton i England (8.-10. september). Han blev ledsaget af sin hustru, søster Lesa Stevenson.

Det er over 20 år siden en apostel fra Kirken sidste har været på officielt besøg i Island. I 1977 indviede ældste Joseph B. Wirthlin, som da var generalautoritet og halvfjerdser, Island til forkyndelse af evangeliet, og ældste David B. Haight indviede som apostel i 1983 en bygning som kirke. I 1989 udtalte ældste Russell M. Nelson – som medlem af De Tolvs Kvorum – en apostolsk velsignelse, hvor Island skulle være »et fyrtårn for hele Europa.«

Ved hvert stop på sin rejse viderebragte ældste Gary E. Stevenson en kærlig hilsen fra præsident Russell M. Nelson, Kirkens præsident. Ældste Stevenson talte til lokale medlemmer af Kirken, missionærer og venner i Reykjavik og lagde vægt på behovet for at være »af ét hjerte og ét sind« med »livet centreret om Jesus Kristus«, idet vi gør alt, hvad vi kan, for at følge ham.

Ældste Stevenson henviste til Islands geofysiske mirakler – det omtales ofte som »landet af ild og is« – og understregede, at Jesu Kristi disciple kan samlet for at tilbede ham, uanset hvor i verden de bor. »Zion er her. Zion er det sted, hvor I er. Og derfor er jeg taknemlig for at være indsamlet i Zion med jer.«

I Island var ældste Stevenson ledsaget af ældste Alan T. Phillips fra det nordeuropæiske områdepræsidentskab. Ældste Phillips fortalte de tilstedeværende: »Jeg kan se mirakler finde sted i Island.« Og tilføjede: »Jeg ser begyndelsen af noget meget enestående.«

Flertallet af Kirkens medlemmer i Island var enten i kirkebygningen eller så med online, og mødet blev simultantolket til spansk og islandsk, hvilket afspejler den stigende forskel på de sidste dages hellige menigheder i Island. Kirken har en levende, spansktalende gren, som omfatter nyankomne fra Latinamerika, og især fra Venezuela.

»Jeg forventede ikke at se et så smukt syn, som vi ser her, hvor vi er samlet i Island og ser denne vidunderlige forsamling med sin smukke mangfoldighed,« sagde ældste Stevenson. Han tilføjede, at medlemmer af Jesu Kristi genoprettede kirke ved møder har deres »hjerter knyttet sammen« i kærlighed.

»Uanset om man kalder Island sit fædreland, eller man blot befinder sig her og aldrig havde forventet at komme fra Venezuela og nu leve i Island, Ghana eller Nigeria, eller hvor end det måtte være, så er Gud opmærksom på jer,« forklarede ældste Stevenson. »Han er opmærksom på dem, som lever i højlandet i

 

Bolivia eller på Serengetis sletter (i Tanzania i Afrika) eller i Mexico, Kina eller hvor end det måtte være. Gud er opmærksom på hver enkelt af os. Det betyder, at han er opmærksom på jer. Det betyder, at han er opmærksom på jeres børn og jeres kære. Han kender jer; han elsker jer; I er hans, og han er jeres.«

I Edinburgh talte ældste Stevenson til et møde for mandlige og kvindelige ledere fra hele Skotland og Irland og opfordrede dem til at »lade deres lys skinne«, så resten af verden kunne se det.

Susan Paterson, der er rådgiver hjælpeforeningspræsidentskabet i sin stav (organisation for kvinder), blev rørt over ældste Stevensons bemærkninger. Hendes forståelse af hans budskab er at »elske de unge og de unge voksne, da denne kærlighed vil give dem mulighed for at opnå deres fulde potentiale i kirken. Vigtigheden af at udvise denne kærlige omsorg over for den opvoksende slægt kan ikke fremhæves nok.«

Louise Giboin fra Edinburgh Stav bemærkede, at hun især fandt »inspiration i ældste Stevensons vidnesbyrd om den forandrende kraft i Mormons Bog.« »Selv Nefi (den første profet, som skrev i Mormons Bog) måtte udholde mange trængsler og udfordringer, alligevel var han stadig velsignet og rigt begunstiget af Herren,« sagde hun.

Også til stede ved konferencen i Edinburgh var ældste Mark Stewart, områdehalvfjerdser, søster Traci De Marco, områdeorganisationsvejleder, og ældste Scott D. Whiting fra det nordeuropæiske områdepræsidentskab. Ældste Whiting talte også til mødet og henviste til ældste Dieter F Uchtdorf fra De Tolv Apostles Kvorum: »Del, hvad I har på hjerte … Jeg beder jer om at ›stå som … vidner‹ om evangeliets kraft til alle tider – og om nødvendigt bruge ord.«

Desuden blev der afholdt en konference for missionærer i Skotland og Irland, hvor ældste Stevenson opmuntrede dem med: »Når I vidner om Kristus, skaber I et miljø, der også tillader Helligånden at vidne.« Han velsignede dem med »hjælp til det, der er svært, og med styrke til at arbejde og tjene.«

Ældste Stevenson afsluttede sit besøg i Europa i Northampton. Det blev overværet af kirkeledere fra hele Birmingham-regionen. Han understregede, at »Herren vil kvalificere dem, han kalder; Herren vil trøste dem, han kalder; Herren vil inspirere dem, han kalder.«

I Northampton blev ældste Stevenson ledsaget af ældst Hans T. Boom, præsident for Det Nordeuropæiske Område, ældste Martin J. Turvey, områdehalvfjerdser, og søster Heidi Griffiths, områdeorganisationsvejleder. Søster Griffiths fortalte de tilstedeværende, at »vi ønsker, at vores børn efterlever evangeliets principper, fordi de elsker at gøre det, og ikke fordi de skal.«

Ældste Hans T. Boom fra det nordeuropæiske områdepræsidentskab minde de forsamlede ledere om »at holde evangeliets lys højt hævet og invitere jeres venner, familie og naboer til at høre om evangeliet.« Han fremhævede slægtshistories livgivende kraft til at engagere børn og børnebørn i arbejdet med frelse.«

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.