Pressemeddelelse

Ældste Uchtdorf fortæller ukrainske flygtninge i Polen, at Gud passer på dem

Han siger, at de er eksempler på godhed, beslutsomhed og lys for verden

Ældste Dieter F. Uchtdorf fra De Tolv Apostles Kvorum fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige bragte et budskab om kristuscentreret håb til ukrainske flygtninge i Polen søndag den 10. april 2022.

Apostlen, der selv var flygtning to gange under anden verdenskrig, delte Kristi lys og håb med Kirkens medlemmer i løbet af dagen. I et foredrag særligt for flygtninge, der blev afholdt i Warszawa, læste han fra skriften i Det Nye Testamente, der taler direkte til flygtningenes vanskelige situation. For eksempel spørger apostlen Paulus i Romerbrevet 8: »Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed? Fare eller sværd?« Og han svarer, at intet »kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre«.

Ældste Uchtdorf sagde til de ukrainske flygtninge, at dette skriftsted er »lige så sandt og lige så relevant nu, som det var for 2.000 år siden. Og det var sandt for de mange gange der imellem … Fokus på Jesus Kristus er et fokus, der vil give jer fred i hjertet til at komme uskadt igennem dette, på en sådan måde så I kan smile til jeres børn. Og når jeres mand, jeres far, eller jeres ven ikke er med jer, kan I tænke på dem og bede for dem. Og når I forenes igen, vil I sige: ›Jeg vidste, at det ville ske, fordi jeg tror på, at der vil ske gode ting igen for os alle.‹ Og der vil ske gode ting for jer.«

Ældste Uchtdorf, der er fra Tyskland, pegede også på historien om Jesus, der stilnede stormen og vandet efter anmodning fra sine bekymrede disciple (se Mark 4).

»En storm rejste sig pludseligt, ligesom jeres storm lige nu,« sagde ældste Uchtdorf. »[Hvad sagde Jesus] til sine apostle [efter han stilnede stormen?] ›Hvor er jeres tro?‹ Men det er svært i en tid, hvor båden synker. Men det er, hvad han sagde. Og han stilnede vandet. Så de lærte en lektie, om at de skulle have tro.«

Ældste Uchtdorf sammenlignede derefter flygtningenes situation med disciplenes situation ved Genesaret Sø efter Jesu død og opstandelse (se Joh 21). Apostlene var frustrerede. Deres Messias var død. De vidste ikke, hvad de skulle gøre.

»Alt var forbi. Det værste, de kunne have forventet, skete. Jeg kan ikke forestille mig, hvad de følte – på samme måde som jeg ikke kan forestille mig, hvordan I [som flygtninge i dag] har det,« sagde ældste Uchtdorf. »Her var de på søen, fuldstændig fortvivlede, og prøvede at fiske – hvilket de kendte til, de var professionelle – men de kunne ikke fange noget. Det er sådan, som I sommetider må have det nu. I kan ikke gøre det, I normalt gør.«

Og på samme måde som Jesus bad apostlene om at kaste deres net på den anden side af båden for at finde fisk, så kan disse flygtninge blive nødt til at søge lys på utraditionelle måder.

»Vær åben for at tilpasse jer,« sagde ældste Uchtdorf. »Vid, at Frelseren elsker jer. Han kender til jeres offer. Han er villig til at omfavne jer med sine arme og med sin kærlighed.«

Apostlen fortalte flygtningene, at de er »et eksempel på godhed, på beslutsomhed om at følge frihedens sti og på at forsvare det, der er rigtigt, og at være et lys for mange nationer.« Han sagde, at mange mennesker vil se hen til dem og sige: »Hvis de kan gøre det, så kan vi også gøre det.« Han opfordrede dem til ikke at undervurdere kraften i deres eksempel. »Vid, at Gud passer på jer,« sagde han. »Han vil velsigne jer. Og han vil i sidste ende rette op på tingene, ligesom han altid gør. Måske ikke efter vores egen tidsplan. Men helt bestemt efter sin tidsplan.«

Ældste Uchtdorf opfordrede flygtninge til at overvinde vrede med kærlighed, møde had med godhed og overvinde løgne med sandhed.

»Gå gennem livet og stol på Gud og hav tro på ham,« sagde han. »Jeg velsigner jer med, at I vil se, at Herrens hånd vil vejlede jer gennem dette liv.«

Ældste Uchtdorfs hustru, Harriet, talte også til flygtningene. Hun sagde: »Jeg ved, at vor himmelske Fader er opmærksom på jer. Jeg ved, at Jesus Kristus elsker jer – hver og en af jer. Han elsker jer virkelig … I er ikke alene.«

En flygtning ved navn Maryna Bovt sagde, at ældste Uchtdorfs besøg var en »stor støtte for alle ukrainere.« Apostlens tilstedeværelse hjalp hende til at se, at Kirken ikke blot anerkender hendes folks behov, men også deres følelser.

Maryna sagde også, at ældste Uchtdorfs kommentarer er en nøgle, der vil hjælpe hende til at udholde de krævende dage forude.

»Det er meget svært at elske alle og at forstå alle, når vores folk lider,« sagde hun. »Jeg forstår, at den eneste måde er ved at være en del af Kristus.«

De hellige i Polen hjælper flygtninge fra Ukraine med mad, vand, medicin, husly og andre behov.

En mand i Warszawa ved navn Marcin Kulinicz oprettede en Facebook-side, hvor der nu er 9.000 mennesker, der støtter flygtninge. Til dato har hans gruppe samlet forsyninger nok til seks forsendelser til Lviv og Kyiv. Han sagde, at Guds hånd kan ses i denne mørke tid på grund af lyset af øget tillid blandt folk.

»Folk er nødt til at stole mere på hinanden i krigstid … Jeg var nødt til at stole på mange andre,« sagde han. »Og mange mennesker betroede mig endda med deres liv nogle gange – eller da jeg bragte flygtninge her til Polen – deres kære. Jeg transporterede andres hustruer og børn.«

Marcin sagde, at det er vigtigt at huske, at det at hjælpe flygtninge er et maratonløb og ikke et sprint.

»Det er en langvarig indsats at håndtere krigsflygtninge og opbygning under krigstid,« sagde han. »Mange mennesker har en tendens til at være fokuseret på frivilligt arbejde og bidrag – og det er fantastisk. Men det her er noget, der vil vare i årevis, og vi er nødt til at være beredt på et rigtig langt løb.«

En anden frivillig, Agnieszka Mazurowska fra Warszawa, sagde, at hun med glæde hjælper og lytter.

»Jeg forstår, at det at hjælpe er at elske mennesker. Og jeg elsker alle mennesker over hele verden,« sagde hun. »Så når jeg ser en enlig mor med sine børn, eller jeg ser en gravid kvinde foran mig, føler jeg, at jeg har en masse kærlighed til hende og til dem, og jeg er nødt til at støtte dem. Det er min pligt. Jeg tror på Kristus, så jeg prøver at leve som ham, så det er sådan, jeg handler.«

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.