Pressemeddelelse

Ældste Patrick Kearon kaldet til De Tolv Apostles Kvorum

Ældste Patrick Kearon er det nyeste medlem af De Tolv Apostles Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Han blev kaldet torsdag den 7. december 2023 og senere samme dag ordineret af præsident Russell M. Nelson og de andre medlemmer af Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum.


 

Elder-Kearon
Elder-Kearon
Ældste Patrick Kearon.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

»Kaldet til det hellige apostelembede går ud på at vidne for verden om Herren Jesu Kristi guddommelighed,« sagde præsident Russell M. Nelson, da han blev kaldet til at tjene i den egenskab i 1984.

Apostle har foruden deres primære ansvar for at være særlige vidner om Kristi navn i hele verden store administrative ansvar, hvor de fører tilsyn med en global kirkes drift og udvikling. De Tolv Apostles Kvorum er det næstøverste præsiderende råd i Kirkens lederskab. De tjener under ledelse af Det Første Præsidentskab, hvilket omfatter Kirkens præsident og to rådgivere.

Ældste Kearon, der har tjent som seniorpræsident for De Halvfjerds’ Præsidium siden august 2020, udfylder den ledige plads, der opstod efter præsident M. Russell Ballards død søndag den 12. november 2023. Ældste Kearon, der er britisk og irsk, har været generalautoritet og halvfjerdser siden den 3. april 2010.

»Dette hellige kald er meget skræmmende og gør mig ydmyg,« siger ældste Kearon. »Jeg må sætte al min lid til Frelseren, idet jeg stræber efter at blive det, han har brug for, at jeg skal være, og bære mit vidnesbyrd om hans kærlighed og lys. Jesu Kristi storhed og nåde har bragt mig en umådelig glæde, og den har været en helbredende balsam i svære tider. Jeg elsker ham. Jeg vil stræbe efter at tjene ham efter bedste evne.«

Ældste Kearon er 62, og han voksede op i Storbritannien og Mellemøsten, hvor hans far arbejdede i forsvarsindustrien. Som 10-årig kom han på kostskole i England, mens hans forældre forblev i Saudi Arabien. Denne hårdt prøvende adskillelse fostrede en varig indsigt og følsomhed, der har sat sit præg på hans tjenestegerning.

»Selvfølgelig er vi alle på så mange måder langt væk hjemmefra,« sagde ældste Kearon engang til de studerende på Brigham Young University. »Sammenligneligheden med vores evige hjem er tydelig … Vor evige Fader har ikke ladet nogen af os forlade vores hjem, forlade hans nærhed, uden mulighed for at få adgang til hans kærlighed og hans vejledning – hver eneste dag i vores liv.«

Som voksen har ældste Kearon boet og arbejdet inden for en række forskellige erhverv, deriblandt som selvstændig kommunikationsrådgiver, i Storbritannien, Saudi Arabien og USA.

Ældste Kearon fik første gang en forståelse af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, da han boede i Californien med en sidste dages hellig familie. Han sagde, at de »havde et lykkeligt liv, der var baseret på tjeneste.« Nogle få år senere mødte han missionærer på gaden i London og blev sidenhen døbt juleaften i 1987.

To år efter sin dåb mødte ældste Kearon Jennifer Hulme, der var studerende på Brigham Young University i Provo. Hun besøgte London på et 6 måneders studieophold i udlandet. Parret blev gift i templet i Oakland i Californien i 1991 og boede derefter i England i 19 år, inden de flyttede til Utah, da han blev kaldet som generalautoritet og halvfjerdser. De har fire børn: Sean (der døde som spæd), Elizabeth, Susannah og Emma.

Før ældste Kearon blev kaldet som generalautoritet havde han opgaver i Kirken som områdehalvfjerdser, stavspræsident og grenspræsident.

Ældste Kearon vil blive opretholdt ved aprilkonferencen 2024.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.