Leders biografi

Ældste Massimo De Feo

Ældste Massimo De Feo virkede som medlem af De Halvfjerds’ Tredje Kvorum i Det Europæiske Område, da han blev kaldet som generalautoritet og halvfjerdser ved generalkonferencen i april 2016.

 

Ældste De Feo modtog et eksamensbevis i naturvidenskab fra Liceo scientifico statale Moscati i Taranto i 1979. Efter sin fuldtidsmission begyndte han en karriere i diplomatiet i 1984, da han blev ansat af det amerikanske udenrigsministerium og akkrediteret ved det italienske udenrigsministerium ved ambassaden i Italien.

Han har været medlem af adskillige komiteer i den amerikanske statsadministration i forbindelse med bilaterale aftaler om social sikkerhed og arbejdede som chef for føderale overførsler ved de amerikanske ambassader i Rom og Paris. Efter mere end 30 års ansættelse har han senest virket som stedfortrædende regional leder for administrationen af Social Security i Sydeuropa, Nordafrika og Mellemøsten.

Ældste De Feo har tjent i talrige kirkekaldelser, herunder som fuldtidsmissionær fra 1981 til 1983 i Rom-missionen i Italien, grenspræsident, distriktspræsident, rådgiver i et biskopråd, højrådsmedlem, stavspræsident og områdehalvfjerdser. Ældste De Feo har siden august 2019 tjent som førsterådgiver i det europæiske områdepræsidentskab.

Massimo De Feo er født i Taranto i Italien den 14. december 1960. Han blev gift med Loredana Galeandro i august 1984. De har tre børn.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.