Pressemeddelelse

»Jeg er ikke alene«: Sådan fandt ofre for misbrug heling gennem tro og fællesskab

»Disse grupper er ikke blot et navn på en opslagstavle i vores kirkebygninger. De er virkelige, levende grupper, som repræsenterer et reelt behov i vores verden.« Dette citat kommer fra et medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Frankrig, som for nylig deltog i Kirkens første behandlingsgruppe for mandlige ofre for seksuelt misbrug i Europa.

<p>Image 1</p>Download Photo

Denne onlinegruppe samlede sidste dages hellige fra en række stave i Frankrig i 12 uger for at drøfte måder at overvinde gamle traumer på, og var vejledt af principper fra Jesu Kristi evangelium og ledt af frivillige medlemmer, som er autoriserede terapeuter. Ved afslutningen af programmet på 12 uger fortalte deltagerne om den trøst, de modtog, og nødvendigheden af denne vej til heling fra tilfælde af misbrug.

»Jeg spekulerede på, om jeg hørte til her. Jeg spekulerede over, hvad jeg ville finde her, og hvad jeg kunne forvente,« siger en deltager. »Denne gruppe er et sted med kærlighed og støtte. Det er en tilkendegivelse af, hvad evangeliet er, og en tilkendegivelse af Kristi kærlighed.«

Deltagerne kendte ikke på forhånd hinanden, før de tog del i behandlingsgruppen, men kom tæt på hinanden, mens de hver uge drøftede forskellige emner. I de seneste år har Velfærds- og selvhjulpenhedstjenesten i Det Centraleuropæiske Område stillet mange ressourcer til rådighed for at hjælpe ofre, kirkeledere og medlemmer til bedre at forhindre tilfælde af seksuelt misbrug og hjælpe dem, der har oplevet det. Disse ressourcer findes på en særlig internetside udarbejdet af Kirkens Velfærds- og selvhjulpenhedstjeneste i Europa på LifeHelpEurope.org. På hjemmesiden kan man finde specifikke ressourcer rettet mod hvert europæisk land sammen med en mulighed for ofre til at deltage i en behandlingsgruppe på deres eget sprog.

Gruppens deltagere har forskellig alder, baggrund og perspektiv, men har fundet fælles ståsted gennem deres oplevelser og Jesu Kristi helbredende kraft. Ved afslutningen af den planlagte tidsramme fortalte deltagerne, at de ikke var klar til at afslutte deres drøftelser, som har knyttet dem sammen, og at de ville fortsætte med at tale sammen ud over de oprindeligt planlagte 12 uger.

»Der er opstået en forbindelse mellem os alle. Jeg kan huske, at alle ved det første møde var lidt generte, og nu efter vores sidste møde er det svært at forestille sig at forlade de andre,« svarer en deltager. »Jeg følte en masse kærlighed. Jeg følte, at der blev lyttet. Dette ubrydelige bånd er blevet dannet, og man kan ikke bare fjerne det. Denne gruppe er ekstremt vigtig og tillader os alle at genopbygge os selv sammen.«

Mange ofre oplever disse udfordringer alene og må ofte også have professionel hjælp som terapi enkeltvis. Et mål for lokale ledere og Kirkens Familietjeneste er at hjælpe ofre med at opdage fordelene ved at få hjælp fra andre til at overvinde en fælles kamp. Selvom ingen situation nogensinde er den samme, fandt gruppens deltagere genklang hos hinanden og fandt den kærlighed, der tales om i Bibelen.

»Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham.« 1 Johannes 4:9

En deltager udtaler: »Jeg forstod ikke, hvor meget jeg havde brug for denne gruppe. Jeg havde tidligere arbejdet meget med mig selv, men denne gruppe hjalp mig til at forstå, hvor nogle af mine problemer kom fra. Jeg erkendte, hvor meget det misbrug, jeg oplevede, påvirkede mit liv, men jeg forstod også, at jeg ikke er alene i dette.«

Et andet mål for denne gruppe var at oplære kirkeledere bedre, som tjener i lokale menigheder og hjælper ofre for misbrug. Ordstyrere og deltagere nævnte måder, hvorpå deres ledere bedre kan hjælpe disse ofre som f.eks. at opmuntre til professionel rådgivning, sikre trøst til ofre ved ikke at presse dem, have regelmæssig kontakt og sikre, at de ved, at de er elsket og ikke er alene. Ved det sidste møde blev gruppens deltagere opfordret til at invitere deres menigheds ledere, ægtefælle eller en støtteperson til at høre om fremskridt opnået i løbet af programmet. Kirkeledere håber, at disse grupper fortsat vil blive afholdt verden over for at støtte ofre.

»Der er andre mænd som os, som har oplevet noget, som vi forstår,« fortæller en deltager. »Vi kan hjælpe hinanden og kaste lys over det, vi har oplevet. Ikke blot lys over, hvad der sker i mørket, men også fredens og forståelsens lys.«

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.