Pressemeddelelse

Ældste Wickman: Religionsfrihed kræver, at man involverer sig med andre og indgår kompromisser

Ældste Lance B. Wickman, der er juridisk rådgiver for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, fremhævede over for en forsamling på BYU, at religionsfrihed er en grundlæggende menneskerettighed af største betydning, og at »vi som borgere i dette land har pligt til at samarbejde med vore landsmænd for at finde anvendelige løsninger på vanskelige problemer – herunder sammenstød mellem rettigheder og fundamentale konkurrerende interesser

Ældste Wickman holdt åbningstalen ved BYU Religious Freedom Annual Review (BYU’s årlige gennemgang af religionsfrihed) den 7. juli. Denne konference, som fandt sted den 7. og 8. juli 2016, fremsætter en gennemgang af aktuelle udfordringer for religionsfrihed i USA og rundt om i verden.

»Hvert eneste menneske – herunder troende og deres respektive trossamfund – bør have tilstrækkelig plads til at leve i overensstemmelse med deres grundlæggende trossætninger,« udtalte ældste Wickman, der er emeritus generalautoritet og halvfjerdser. »Det gælder, så længe de ikke forhindrer andres fundamentale rettigheder

Ældste Wickman udfordrede tilhørerne til at lære, hvordan man involverer sig politisk, socialt og arbejdsmæssigt i »både at forsvare religionsfrihed som en fundamental menneskeret og til at indgå passende kompromisser af hensyn til at være fair over for andre og for at opnå fred.«

»Vi må blive bedre til at forklare, hvad religionsfrihed er, og hvorfor den er så vigtig. Derfor roser jeg jer for at komme,« udtalte ældste Wickman. »Visdom, retfærdighed og kærlighed til vores religiøse rettigheder kræver, at vi involverer os med vore medborgere, rækker hånden frem over væsentlige kulturelle forskelle og finder et fælles ståsted, så alle kan leve sammen i frihed og fred

Læs hele Ældste Lance B. Wickmans tale (engelsksproget) her.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.