Leders biografi

Ældste Russell M. Nelson

Ældste Russell M. Nelson blev kaldet som medlem af De Tolv Apostles Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 7. april 1984.

 

Dr. Nelson er en internationalt kendt kirurg og forsker. Han har en bachelorgrad og dr. med. fra University of Utah (1945, 1947). Studenterforeninger omfatter Phi Beta Kappa og Alpha Omega Alpha. Han var reservelæge på Massachusetts General Hospital i Boston og på University of Minnesota, hvor han også fik sin ph.d. i 1954. Han har også modtaget æresdoktorgrader fra Brigham Young University i 1970, fra Utah State University i 1989 og fra Snow College i 1994.

Hans professionelle karriere omfatter stillinger som forskningsprofessor og direktør for lungekirurgi på University of Utah og overlæge på lungekirurgisk afdeling på LDS Hospital i Salt Lake City.

Som forfatter til talrige publikationer og kapitler i medicinske lærebøger har ældste Nelson holdt foredrag over hele USA og i mange andre lande før sin kaldelse som generalautoritet. Han har modtaget mange priser, deriblandt Distinguished Alumni Award fra University of Utah; Heart of Gold Award fra American Heart Association; en hædrende omtale for international tjeneste fra American Heart Association og Golden Plate Award, der blev overrakt af American Academy of Achievement. Han er blevet belønnet med æresprofessorater på tre universiteter i Folkerepublikken Kina.

Dr. Nelson har været formand for Karkirurgisk Selskab, direktør for USA’s lungekirurgiske nævn, formand for Rådet for hjerte-kar kirurgi i den amerikanske hjerteforening samt formand for staten Utahs lægeforening.

Han står nævnt i Who’s Who in the World, Who’s Who in America og Who’s Who in Religion.

Ældste Nelson har haft talrige ansvarsfulde kaldelser i Kirken. Han virkede som stavspræsident for Bonneville Stav fra 1964 til juni 1971, hvor han blev kaldet som hovedpræsident for Søndagsskolen. Forud for sin kaldelse til De Tolv Apostles Kvorum virkede han som regionalrepræsentant i Kearns i Utah. Han havde tidligere virket som regionalrepræsentant for Brigham Young University.

Han er født den 9. september 1924, og hans forældre er Marion C. og Edna Anderson Nelson. Han og hans hustru, Dantzel White, har ti børn. Søster Nelson døde i februar 2005. I april 2006 blev han gift med Wendy L. Watson.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.