Leders biografi

Ældste Richard G. Scott

Richard Gordon Scott blev opretholdt som apostel i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 1. oktober 1988. Han blev kaldet som medlem af De Halvfjerds’ Første Kvorum den 2. april 1977 og virkede som medlem af det kvorums præsidium fra den 1. oktober 1983 og indtil han modtog sin nuværende kaldelse.

Han er født den 7. november 1928 i Pocatello i Idaho, og hans forældre er Kenneth Leroy og Mary Whittle Scott. Da han var 5 år gammel, flyttede familien til Washington, D.C., hvor hans far arbejdede i landbrugsministeriet, hvor han senere blev vicelandbrugsminister.

Ældste Scott læste til maskiningeniør på George Washington University, tjente en fuldtidsmission i Uruguay og videreuddannede sig inden for kernekraft i Oak Ridge i Tennessee. Fra 1953 til 1965 arbejdede ældste Scott i admiral Hyman Rickovers personlige stab, hvor han ledte udviklingen af kernebrændstof til en lang række reaktorer både i skibe og på landjorden. Ældste Scott modtog en æresdoktorgrad for kristen tjeneste fra Brigham Young University i 2008.

Fra 1965 til 1969 præsiderede han over Argentinas Nordlige Mission i Cordoba i Argentina. Da han vendte tilbage, arbejdede han som privat konsulent for kernekraftværker.

Han virkede som regionalrepræsentant i Uruguay, Paraguay, North og South Carolina, Virginia og Washington, D.C., indtil han blev kaldet som halvfjerdser.

Ældste Scott elsker vor himmelske Fader, hans elskede Søn og alle Faderens andre børn. Ældste Scott har mange forskellige interesser. Han holder meget af verdens naturskønne områder.

Han er velsignet med en talentfuld hustru, Jeanene Watkins, som han blev beseglet til den 16. juli 1953 i templet i Manti. Hun døde den 15. maj 1995. De har syv børn.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.