Leders biografi

Ældste Quentin L. Cook

Ældste Quentin L. Cook blev opretholdt som medlem af De Tolv Apostles Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 6. oktober 2007. Han blev kaldet som generalautoritet i april 1996, hvor han tjente i Det Andet Kvorum, Det Første Kvorum og i De Halvfjerds’ Præsidium.

Som halvfjerdser har han tjent i områdepræsidentskabet i Filippinerne, som præsident for områderne Stillehavsøerne og Nordamerikas Nordvestlige Område samt som øverste leder for Missionsafdelingen.

Forud for sin kaldelse som en af Kirkens generalautoriteter var han næstformand for Sutter Health System. Tidligere var han direktør for en virksomhed inden for sundhedsvæsenet i Californien. Før det var han erhvervsjurist og administrativ partner i et advokatfirma i San Francisco-området. Han har også siddet i bestyrelsen for flere virksomheder og velgørende organisationer.

I Kirken har ældste Cook virket som biskop, stavspræsident og rådgiver i San Francisco Stav i Californien samt som regionalrepræsentant og områdeautoritet i Nordamerikas Nordvestlige Område. Som ung var han missionær i Den Britiske Mission.

Han er født i Logan i Utah og har erhvervet en bachelorgrad i statsvidenskab på Utah State University og en doktorgrad i retsvidenskab på Stanford University.

Ældste Cook og Mary Gaddie blev gift den 30. november 1962. De har tre børn.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.