Leders biografi

Ældste Neil L. Andersen


Ældste Neil Linden Andersen blev udpeget som apostel i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 4. april 2009.


Ældste Andersen virkede som seniormedlem af De Halvfjerds’ Præsidium forud for sin kaldelse til De Tolvs Kvorum. Han blev kaldet som medlem af De Halvfjerds’ Første Kvorum i april 1993 i en alder af 41 år. Tidligere varetog han ledelsen af Kirkens arbejde i det sydlige Brasilien og førte tilsyn med Kirken i Vesteuropa som medlem af et områdepræsidentskab. Han har også været med til at føre tilsyn med Kirkens arbejde i Mexico og Centralamerika. Han førte desuden tilsyn med Kirkens audiovisuelle produktioner, deriblandt filmoptagelsen af Vidner om én fold og én hyrde, og som leder af Kirkens audiovisuelle afdeling stod han for opførelsen af optage- og transmissionsstudierne i Konferencecentret. Han taler fransk, portugisisk og spansk udover sit modersmål, engelsk.

Forud for sin kaldelse som generalautoritet, virkede ældste Andersen som missionspræsident for Bordeaux-missionen i Frankrig og som præsident for Tampa Stav i Florida.

Ældste Andersen er født i Logan i Utah og voksede op i Pocatello i Idaho.

Han fik sin afgangseksamen fra Brigham Young University, hvor han var en Hinckley Scholar og fik en magistergrad i erhvervsøkonomi fra Harvard University. Efter afsluttende uddannelse bosatte han sig i Tampa i Florida, hvor han virkede inden for reklamebranchen, byggeplanlægning og sundhedsvæsenet.

Ældste Andersen og hans hustru, Kathy Williams Andersen, har fire børn.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.