Leders biografi

Ældste M. Russell Ballard

Ældste M. Russell Ballard er medlem af De Tolv Apostles Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Han har virket som apostel siden den 6. oktober 1985 og har rejst verden rundt for at undervise Kirkens medlemmer og lede den verdensomspændende kirkes daglige anliggender.

 

Han er født i Salt Lake City den 8. oktober 1928, og hans forældre er Melvin R. og Geraldine Smith Ballard. Han læste på University of Utah.

Som ung var han på mission for Kirken i England, hvor han var rådgiver i missionspræsidentskabet. Han har også virket som biskop to gange.

I 1974 blev han kaldet som missionspræsident for Toronto-missionen i Canada, hvor han virkede, da han blev kaldet til De Halvfjerds’ Første Kvorum i april 1976. Som medlem af De Halvfjerds førte han tilsyn med og underviste ledere i de områder, som han fik tildelt. Fra februar 1980 til oktober 1985 virkede han som medlem af De Halvfjerds’ Præsidium, hvor han førte tilsyn med De Halvfjerds’ kvorummer. Meget af hans virke har været fokuseret på missionering.

Forud for ældste Ballards kaldelse som fuldtidsleder for Kirken, beskæftigede han sig med bilsalg, salg af fast ejendom samt investering. Han har siddet i mange komiteer og råd både inden for Kirken og i lokalsamfundet.

Han og Barbara Bowen blev viet i templet i Salt Lake den 28. august 1951. De har to sønner og fem døtre.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.