Newsroom
Pressemeddelelse

Ældste L. Tom Perry 

Ældste L. Tom Perry fra De Tolv Apostles Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige døde lørdag den 30. maj 2015 i Salt Lake City kl. ca. 15 lokal tid. Han blev 92 år (født den 5. august 1922).

Ældste Perry blev ordineret til apostel i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i april 1974 efter at have tjent som assistent til De Tolv siden 1972.

Ældste Perrys dominerende fysiske personlighed kombineret med hans entusiasme og optimistiske stil gjorde ham til en både stærk og populær person blandt Kirkens medlemmer verden over.

http://www.newsroom.lds.org/article/apostle

»Den varme, den venlighed og kendsgerningen, at han virkelig kunne lide mennesker og holdt af alle medlemmer af Kirken og værdsatte dem – jeg tror, at det er sådan, at han vil blive husket,« udtalte ældste ældste Quentin L. Cook fra De Tolv Apostles Kvorum.

Ældste Cook sagde, at ældste Perrys vidnesbyrd om Jesus Kristus også vil blive husket.

»Tom Perry bar et overbevisende vidnesbyrd om Jesus Kristus.

Han kendte Frelseren; han elskede Frelseren.«

»Vi må være ligefremme i vore udtalelser om Jesus Kristus,« udtalte ældste Perry ved Kirkens oktoberkonference i 2011.

»Vi ønsker, at andre skal vide, at vi tror på, at han er den helt centrale figur i menneskehedens historie.

Hans liv og lærdomme er selve kernen i Bibelen og andre bøger, som vi anser for hellig skrift.«

Som med apostlene på Det Nye Testamentes tid bliver apostle i de sidste dage kaldet til at være særlige vidner om Jesus Kristus.

Ældste Perry var en af 15 mænd, der fører tilsyn med væksten og udviklingen i den globale kirke, som nu tæller flere end 15 millioner medlemmer.

http://www.newsroom.lds.org/article/jesus-christ

Ældste Perry talte ofte om vigtigheden af religion i samfundet, familien og om at bevare religionsfrihed, idet han understregede, at de »grundlæggende frihedsrettigheder til at følge sin samvittighed er forankret i religionsfrihed og skal bevares og beskyttes ihærdigt.«

Han samarbejdede nært med ledere i andre trossamfund for at fremme religionsfrihedens sag.

»Han havde evnen til at tale med alle og befandt sig trygt blandt både almindelige mennesker og præsidenter og regeringsledere, og han behandlede dem stort set på samme måde. Han havde en måde at forstå og tale med dem på, der var enestående,« sagde Lee Perry, ældste Perrys søn.

»Jeg tror, at han vil blive husket som familiens fortaler,« sagde Lee Perry.

Lowell Tom Perry blev født den 5. august 1922 i Logan i Utah som søn af Leslie Thomas og Nora Sonne Perry.

Han tjente i to år i Marinekorpset i Stillehavsområdet lige efter anden verdenskrig.

Ældste Perrys kirketjeneste begyndte med en mission i de nordlige stater i 1942.

Han har efterfølgende tjent som rådgiver i et biskopråd i Lewiston i Idaho; rådgiver i stavspræsidentskabet i Sacramento i Californien; højrådsmedlem i New York Stav; og præsident for Boston Stav.

http://www.newsroom.lds.org/topic/missionary-program

http://www.newsroom.lds.org/article/bishop

http://www.newsroom.lds.org/article/stake

http://www.newsroom.lds.org/article/high-council

Han modtog en bachelorgrad i finansiering ved Utah State University i 1949 og studerede videre der.

Hans erhvervskarriere foregik i engrosvirksomheder som vicedirektør og økonomichef i firmaer i Idaho, Californien, New York og Massachusetts.

Ældste Cook sagde om ældste Perrys erhvervsbaggrund: »Han var meget praktisk og meget pragmatisk, og det har velsignet hele Kirken.

Han var så bekymret for, at enkens skærv blev brugt sparsommeligt, at intet gik til spilde, og at der altid var en plan og et ansvar.«

Ældste Perrys første hustru, Virginia Lee, som han havde to døtre og en søn med, døde før ham.

Virginia Perry døde den 14. december 1974.

Hans hustru Barbara Taylor Dayton, som han blev gift med i 1976, lever stadig.

Kirken vil bekendtgøre detaljer omkring begravelsen, når de bliver tilgængelige.

Det er ikke fastlagt, hvornår den ledige plads i De Tolv Apostles Kvorum i Kirken bliver udfyldt.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.