Nyhed

Ældste Jeffrey R. Holland besøger Edinburgh i Kirkens jubilæumsår i Skotland

Ældste Jeffrey R. Holland fra De Tolv Apostles Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (mormonerne) besøgte Edinburgh (lørdag den 6. juni og søndag den 7. juni) og mødtes med lokale kirkemedlemmer og missionærer, hvilket faldt sammen med Kirkens 175-års jubilæum for de første dåb i Skotland. Ældste Holland hyldede den kristne tro hos de tusindvis af tidligere pionerer, som sluttede sig til Kirken i Skotland, og den arv, de har efterladt de skotske medlemmer i vore dage.

I 1840 indviede ældste Orson Pratt – en af de første apostle – Skotland til evangeliets forkyndelse med dramatiske resultater. I de næste 20 år tilsluttede flere end 10.000 skotter sig Kirken.

Ældste Holland fortalte under sin tale om søndagen, der blev transmitteret direkte til 56 stave [stifter] over hele Nordeuropa, om sin tro på skrifterne og den åndelige overbevisning, der tændtes i ham, da han var missionær i Storbritannien:

»De åndelige oplevelser og hellige bekræftelser, som jeg har fået omkring Frelseren og hans genoprettede kirke kom først til mig som ung mand på mission her i Storbritannien, da jeg læste Mormons Bog.«

Han fortsatte: »Mormons Bog står forrest i mit intellektuelle og åndelige liv, klassikeren over alle klassikere, en bekræftelse af Bibelen, en røst fra støvet, et vidne om Kristus, Herrens ord til frelse.«

De, der var til stede ved søndagens møde, talte entusiastisk om mødet i Edinburgh:

»Et tegn på, at det er et godt møde, er, at man går derfra bedre, end man var, da man kom – jeg føler mig begejstret og fornyet.« (Penny Casey fra Dalkeith)

»Det var i sandhed specielt at have en Herrens apostel her i Skotland til at bære så stærkt et vidnesbyrd om Frelseren Jesus Kristus, hans evangelium og vigtigheden af Mormons Bog … jeg vil fortælle min ven om denne oplevelse.« (Simon Beveridge fra Edinburgh)

En velkendt missionær, der tidligere forkyndte i Skotland i 1890’erne, var David O. McKay, der senere blev Kirkens præsident. Han fik på et tidspunkt på sin mission hjemve og sagde, at da han gik rundt, så han en inskription, der var hugget ind i en hvælving – ›Det, som du er, vær det fuldt og helt‹ – hvilket opløftede ham. Disse ord findes nu på en inskription på grunden ved det skotske missionskontor i Edinburgh.

Ældste Holland boede i Storbritannien fra 1990-1993, da han tjente som præsident for Kirkens Nordeuropæiske område. Han blev ordineret som medlem af De Tolv Apostles Kvorum i 1994. Ældste Holland var ved sin kaldelse som medlem af De Halvfjerds’ Første Kvorum, hvortil han blev kaldet i 1989. Jeffrey R. Holland var den niende rektor for Brigham Young University i Provo i Utah fra 1980 og indtil sin kaldelse som en af Kirkens øverste ledere i 1989. Han har tidligere været kommissær for Kirkens Uddannelsessystem.

https://www.lds.org/church/leader/jeffrey-r-holland?lang=eng

Der er flere end 26.000 medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Skotland, og der er i hele Storbritannien 186.000.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.