Leders biografi

Ældste Jeffrey R. Holland

Ældste Jeffrey R. Holland blev ordineret som medlem af De Tolv Apostles Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 23. juni 1994. Ældste Holland virkede ved sin kaldelse som medlem af De Halvfjerds’ Første Kvorum, hvortil han blev kaldet den 1. april 1989.

Jeffrey R. Holland var den niende rektor for Brigham Young University i Provo i Utah fra 1980 og indtil sin kaldelse som generalautoritet i 1989. Han er tidligere uddannelseskommissær i Kirkens uddannelsessystem og dekan for institut for religionsundervisning på BYU.

Han var aktiv studenterleder og på skolens førstehold på Dixie High School og Dixie College i hans fødeby St. George i Utah, og han modtog en bachelor- og magistergrad i henholdsvis engelsk og religionsundervisning fra Brigham Young University. Han har også en magister- og doktorgrad i amerikanske studier fra Yale University.

Ældste Holland var aktiv i faglige organisationer i undervisningssektoren forud for sit fuldtidsvirke i Kirken. Han virkede som formand for American Association of Presidents of Independent Colleges and Universities (AAPICU), bestyrelsesmedlem for National Association of Independent Colleges and Universities (NAICU) og medlem af National Collegiate Athletic Association’s (NCAA) Presidents Commission. For sin indsats for at fremme forståelsen mellem kristne og jøder modtag han prisen »Frihedens fakkel« fra Anti-Defamation League of B’Nai B’rith. Han har virket i ledende råd og bestyrelser for en række organisationer og virksomheder og har modtaget prisen »Distinguished Eagle Scout« fra USA’s drengespejdere. Han har skrevet otte bøger, hvoraf en er skrevet sammen med hans hustru Patricia.

Ældste Holland er født den 3. december 1940 som søn af Frank D. og Alice Bentley Holland. I 1963 blev han gift med Patricia Terry. De har tre børn.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.