Leders biografi

Ældste David A. Bednar

David A. Bednar blev ordineret og indsat som medlem af De Tolv Apostles Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 7. oktober 2004. Forud for sin kaldelse til De Tolvs Kvorum virkede ældste Bednar som områdehalvfjerdser, som halvfjerdser-områdeautoritet, som regionalrepræsentant, to gange som stavspræsident og som biskop.

 

Ældste Bednar er født den 15. juni 1952 i Oakland i Californien. Han tjente som fuldtidsmissionær i Sydtyskland og gik derpå på Brigham Young University, hvor han modtog en bachelor- og magistergrad. Han har også erhvervet en doktorgrad i organisationsadfærd fra Purdue University.

Da ældste Bednar var færdig med sin uddannelse, blev han professor i virksomhedsledelse på Texas Tech University og på University of Arkansas. Derefter virkede han som rektor for Brigham Young University-Idaho (det tidligere Ricks College) fra 1997-2004.

Ældste Bednar og Susan Kae Robinson blev viet i templet i Salt Lake City den 20. marts 1975, og de har tre sønner.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.