Leders biografi

Ældste Dallin H. Oaks

Ældste Dallin H. Oaks har tjent som medlem af De Tolv Apostles Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige siden maj 1984.

Han er født i Provo i Utah (i 1932). Han og hans afdøde hustru, June Dixon Oaks, har seks børn. Hun døde den 21. juli 1998. Den 25. august 2000 blev ældste Oaks og Kristen M. McMain viet i templet i Salt Lake City.

Ældste Oaks har taget eksamen fra Brigham Young University (1954) og juraeksamen fra University of Chicago (1957). Han var advokat og underviste i jura i Chicago. Han var rektor ved Brigham Young University fra 1971 til 1980, og højesteretsdommer i Utah fra 1980, indtil han trådte tilbage i 1984 for at acceptere sin kaldelse som apostel.

Han har været leder eller medlem af bestyrelsen for mange foretagender, uddannelsesmæssige og velgørende organisationer. Han er forfatter eller medforfatter til mange bøger og artikler om religiøse eller juridiske emner.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.