Leders biografi

Ældste D. Todd Christofferson

Ældste D. Todd Christofferson blev kaldet til De Tolv Apostles Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 5. april 2008. Forud for sin kaldelse, tjente han i De Halvfjerds’ Præsidium.

Under sin tid i De Halvfjerds’ Præsidium har ældste Christofferson ført tilsyn med Nordamerikas nordvestlige og sydøstlige områder. Han har også været leder af Slægtshistorisk og historisk afdeling. Tidligere var han præsident for Det Sydlige Område i Mexico og boede i Mexico City.

Ældste Christoffersen var forud for sin kaldelse som fuldtidsgeneralautoritet vicedirektør i den juridiske afdeling i NationsBank Corporation (nu Bank of America) i Charlotte i North Carolina. Tidligere var han vicedirektør og juridisk rådgiver for Commerce Union Bank of Tennessee i Nashville, hvor han også var aktiv i lokalsamfundet og i tværreligiøse organisationer. Fra 1975 til 1980 praktiserede ældste Christofferson som sagfører i Washington D.C., efter at have virket som juridisk assistent for dommer John J. Sirica (1972-1974).

Han er født i Pleasant Grove i Utah og blev student i New Jersey. Han fik sin bachelorgrad fra Brigham Young University, hvor han var en Edwin S. Hinckley Scholar, og han blev cand.jur. fra Duke University.

Blandt andre kaldelser har han virket som regionalrepræsentant, stavspræsident og biskop. Som ung var han på mission i Argentina.

Ældste Christofferson og hans hustru, Katherine Jacob Christoffersen, har fem børn.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.