Pressemeddelelse

»Verdensdag mod tobak« og visdomsordet

Tobak dræber flere end 7 millioner mennesker hvert år. Ud af disse er flere end 6 millioner direkte forårsaget af rygning, mens næsten 1 million er fra eksponering af passiv rygning. Tobak dræber i sidste ende op mod halvdelen af de 1,1 milliarder rygere i verden.

       

Disse fakta har fået Verdenssundhedsorganisationen WHO til at kalde tobaksepidemien »en af de største offentlige sundhedstrusler, verden nogensinde har stået over for« (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco). Medlemslandene af WHO skabte Verdensdag mod tobak i 1987, og den afholdes årligt i hele verden den 31. maj.

Europæere bragte første gang tobak med hjem fra Amerika omkring 1528. Det tog mere end 400 år, til midt i det 20. århundrede, for offentligheden at indse, hvor farligt det virkelig er. Videnskabsfolk ved nu, at der er mere en 4000 kemikalier i tobaksrøg, hvoraf man ved, at mindst 250 er skadelige, og mere end 50 er kræftfremkaldende.

Men denne undersøgelse var ikke blevet foretaget i 1833, da Joseph Smith, den første profet og præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, fik en åbenbaring, kendt som visdomsordet. Denne åbenbaring åbenbarede, at tobak og alkohol er skadeligt for kroppen. Medlemmer af Kirken afholder sig også fra at drikke te og kaffe. I dag advarer kirkeledere ihærdigt om, at brugen af ulovlige stoffer og misbrug af receptpligtig medicin er ødelæggende både fysisk og åndeligt.

       

Visdomsordet går også ind for brugen af frugt, grøntsager og korn. Kød skal nydes sparsomt. Åbenbaringen lover, at de der vil adlyde disse sundhedsprincipper vil få sundhed og visdom. De vil være i stand til at »løbe og ikke blive trætte, og skal gå og ikke blive matte« . Dette fokus på sundhed kan være med til at forklare, hvorfor praktiserende medlemmer af Kirken har mindre risiko for hjerte-kar-sygdomme og i gennemsnit lever 5-10 år længere end andre. (https://www.deseretnews.com/article/705377709/UCLA-study-proves-Mormons-live-longer.html?pg=all )

Verdensdag mod tobak stræber efter at overbevise regeringer og enkeltpersoner om at stoppe dødsfald og sygdomme forårsaget af tobak. Medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige står som eksempler på de reelle fordele, der kommer ved at afholde sig fra tobak og andre skadelige stoffer.

           

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.