Pressemeddelelse

Møde transmitteret til europæiske medlemmer: Vær stærk og udvis barmhjertighed

Møde transmitteret til trofaste medlemmer i Vesteuropa: Vær stærk og udvis barmhjertighed

Titusinder af medlemmer og venner af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige fra 72 stave og 28 distrikter kom for at være sammen og blive opløftet af deres øverste ledere søndag den 5. juni 2016. Talerne blev transmitteret til kirkebygninger i hele Vesteuropa fra Konferencecentret i Salt Lake City og fra Frankfurt i Tyskland. Simultantolkning foregik på 18 sprog.

Talerne opfordrede alle tilstedeværende til at være stærke i deres tro og til at give en hånd til de nødlidende. Indledende og afsluttende bemærkninger blev tilføjet lokalt før og efter transmissionen.

Ældste Randall K. Bennett fra De Halvfjerds forsikrede alle om, at de ville blive velsignet ved at fokusere på det enkle i Jesu Kristi evangelium.

Ældste Patrick Kearon, præsident for Det Europæiske Område i Kirken, citerede profeten Joseph Smith: »Kærlighed er et af de vigtigste kendetegn på Guddommen og burde lægges for dagen af dem, der tragter efter at blive Guds sønner.« Han opfordrede de tilstedeværende til at gennemgå Hjælpeforeningens hovedpræsident Linda K. Burtons tale og hans egen tale holdt ved den seneste generalkonference og overveje, hvordan de kan give håb og støtte til flygtninge i deres område.

Søster Bonnie L. Oscarson, Unge Pigers hovedpræsident, gav udtryk for taknemlighed og beundring for medlemmer af Kirken i Europa for at vise barmhjertighed og hjælpe dem, der søger tilflugt. Hun henvendte sig til Kirkens unge og opfordrede dem til at styrke deres tro og stå fast for det, der er rigtigt.

Templet er Herrens hus. Tempelbesøg vil bidrage til at opnå åndelig styrke og forene familier, sagde biskop Gérald Caussé, Kirkens præsiderende biskop.

Sande tilhængere af Jesus Kristus vil holde Guds befalinger og være barmhjertige over for deres medmennesker, sagde D. Todd Christofferson fra De Tolv Apostles Kvorum.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.